Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2013
W siedzibie PAIiIZ zaprezentowano kolejną edycję raportu nt. atrakcyjności inwestycyjnej województw. Mazowsze nadal najlepsze, ale pozostałe województwa zmniejszają dystans do lidera.

Z głównych wniosków zawartych w raporcie wynika, że mapa inwestycyjna naszego kraju nie zmienia się znacząco od lat. Obserwuje się jednak zmniejszenie dystansu najlepiej ocenianego obszaru inwestycyjnego, tj. Mazowsza, do innych województw polskich. W ostatnim czasie znacząco podniosła się  atrakcyjność inwestycyjna województwa lubuskiego i podkarpackiego, co związane jest z sukcesami restrukturyzacyjnymi, poniesieniem nakładów na infrastrukturę, a  w przypadku Podkarpacia  także rozwinięciem sektora lotniczego.

– Jednym z najważniejszych wniosków raportu jest także zaobserwowany wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich. Wykorzystały one ostatnie 3 lata bardzo dobrze. Jestem przekonana, że następne trzy lata będą równie owocne– zaznaczyła prof. Hanna Godlewska..

Według opracowania wzrosła także atrakcyjność inwestycyjna województw zachodnich. Nie bez znaczenia pozostaje tu sąsiedztwo Niemiec. – Od Warszawy dzieli nas mnóstwo kilometrów, od Berlina tylko sto. To sąsiedztwo i rozbudowany korytarz transportowy bez wątpienia sprzyjają inwestycjom na naszym terenie i przyczyniają się do rozwoju regionu – powiedział burmistrz Witnicy (woj.lubuskie), gminy nagrodzonej w 2010 roku nagrodą PAIiIZ „Grunt na medal”.

Raport został opracowany na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej z SGH. Jest to pierwsze tego typu opracowanie, które badaniem obejmuje zarówno województwa, jak i lokalne społeczności (gminy i powiaty). Ponieważ w raporcie rozróżniono atrakcyjność inwestycyjną potencjalną i rzeczywistą, jest on wyjątkowym oraz miarodajnym źródłem informacji o możliwościach i potencjale regionów Polski. – Naszym celem jest spopularyzowanie raportu jako bardzo użytecznego i pomocnego narzędzia przy zakładaniu i rozwijaniu biznesu – powiedziała Monika Gąsiorowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ. (PAIiIZ)

Do pobrania: Metodyka parametryzacji atrakcyjności inwestycyjnej regionów

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012
21 listopada br. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2012”. Raport został wykonany na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nasz zespół

Trzon CARiL-u tworzy 4 profesorów i 7 doktorów. Zespołem ekspertów kieruje prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. Czytaj dalej

Współpracownicy

Współpracujemy z dużą grupą naukowców posiadających bardzo rozległe doświadczenie badawcze.

Doświadczenie

Nasz zespół ekspertów posiada bardzo duże doświadczenie, lista zrealizowanych zamówień znajduje się tutaj.

Media

Nasz zespół uczestniczy w wielu konferencjach, udziela wywiadów dla mediów. Czytaj dalej


Zaufali nam

O nas

Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych powstało w wyniku dostrzeżenia potrzeby wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów centralnych w zakresie monitorowania zmian zachodzących w polskich gminach, powiatach, podregionach i województwach.

Zespołem ekspertów kieruje prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – pomysłodawczyni i współautorka ogólnopolskich regionalnych raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, powiatów i gmin, twórca uznanego w nauce i praktyce gospodarczej kompleksowego podejścia do oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów.

Z uwagi na duże doświadczenie badawcze naukowców stale są rozwijane metody monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Ma to istotne znaczenie dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Metody opracowane przez ekspertów Centrum pozwalają na określenie mocnych i słabych stron poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ich potencjału inwestycyjnego oraz zdolności do konkurowania na rynku krajowych i międzynarodowych inwestycji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron www i podjęcia współpracy.

Ostatnio zrealizowane projekty

Więcej informacji na temat naszego doświadczenia znajdą Państwo w zakładce Doświadczenie

Doświadczenie naszego zespołu

W 2011 roku nasz zespół przygotował analizę benchmarkingową województwa lubelskiego. Opracował raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego . Wdrożył portal www.investmazovia.com.  Pracował nad weryfikacją strategicznych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą w regionie. Opracował syntetyczny raport atrakcyjności inwestycyjnej - 16 raportów regionalnych. Przygotował raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego. Dokument ten pokazuje pozycję Kujaw na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i Europy, konkurencyjność poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej (również na poziomie wąsko szczegółowo zdefiniowanych sektorów). Oryginalność i użyteczność raportu podnosi duża liczba praktycznych rekomendacji, pozwalających na identyfikację kluczowych sektorów gospodarki Kujaw oraz elementów przyspieszających rozwój regionu, co ma niebagatelne znaczenie dla dalszego zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym na Kujawach.

do góry

Aktualności

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012

21 listopada br. PAIiIZ ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012”. Raport zos...

Czytaj dalej

Atrakcyjność inwestycyjna województw

Atrakcyjność inwestycyjna województw

Mamy przyjemność zaprosić Państwa 21 listopada 2012 r. o godz. 12:15 do Centrum Informacyjnego Polskiej Agencj...

Czytaj dalej

Biuro rachunkowe Gocław

Biuro rachunkowe Gocław

AKTUALNA PROMOCJA - Pierwsze 3 miesiące tylko 1,23 zł /miesięcznie Po okresie promocji ceny kształtują się n...

Czytaj dalej

Auto Event 2012

Auto Event 2012

W dniach 19-20 czerwca w Łodzi miała miejsce największa w Europie Środkowo - Wschodniej konferencja branży mot...

Czytaj dalej