Aktualności

Atrakcyjność inwestycyjna województw

Posted by:

Mamy przyjemność zaprosić Państwa 21 listopada 2012 r. o godz. 12:15 do Centrum Informacyjnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Warszawa, ul. Bagatela 12).

Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych pod kierunkiem prof. SGH Hanny Godlewskiej-Majkowskiej przedstawi wyniki raportu dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski w roku 2012 wykonanego na zlecenie PAIiIZ.

Nowością na konferencji będzie pokazanie regionów Polski na tle regionów europejskich.

PAIiIZ od wielu lat śledzi atrakcyjność inwestycyjną regionów oraz współpracuje z Partnerami regionalnymi na rzecz jej poprawy. Umiejętne wykorzystanie tej wiedzy jest bardzo istotne ponieważ ma duże znaczenie dla przyciągania i lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce.

Intencją PAIiIZ jest jak najszersza popularyzacja opracowania ponieważ stanowi ono znaczącą wartość dla rozwoju regionów oraz mikroregionów w naszym kraju. Rozróżnienie atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej, wyodrębnienie mikroregionów, a do tego ścisła współpraca z Partnerami regionalnymi Agencji czyni raport niezwykle miarodajnym źródłem informacji o potencjale i możliwościach Polski.

0