Wnioski do KRS-u, zakładanie i rejestracja spółek w KRS

Zapewniamy kompleksową usługę rejestracji podmiotu w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) na naszą usługę składa się:

Wnioski do KRS – Przygotowanie kompletnej dokumentacji do KRS dla Spółki z o.o.

w tym:

  • Sporządzenie wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością na druku KRS W3;
  • Sporządzenie listy oddziałów, terenowych jednostek organizacyjnych;
  • Sporządzenie listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru na druku KRS-WE;
  • Sporządzenie oświadczenia o wniesieniu wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Informacja na temat sposobu powstania podmiotu określana w dokumencie KRS-WH;
  • Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki na druku KRS-WK;
  • Sporządzenie listy przedmiotu działalności według PKD na druku KRS-WM;

Przygotowanie wszystkich dokumentów do GUS, ZUS i US

  • Przygotowanie wniosku o wpis w rejestrze REGON na druku RG-1;
  • Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US;
  • Opcjonalnie zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – ZUS ZFA.

Cena usługi – 1000,00 zł (tylko 650,00 zł)
Termin wykonania usługi – 3 dni robocze.
Sposób przekazania dokumentów – w siedzibie biura, kurierem

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 608 03 99 33
biuro@caril.edu.pl

BIURO RACHUNKOWE CARIL Group
ul. Szkoły Orląt 4 lok 42 03-984 Warszawa