Media

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2011
15.11.2011 w siedzibie PAIiIZ zaprezentowano raport dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej 16 polskich województw.