Mystery Calling Warszawa – Badanie metodą Tajemniczego Klienta

Obszary badania metodą Mystery Calling

Poniżej prezentujemy podstawowe obszary, które poddajemy analizie w trakcie rozmowy telefonicznej metodą Mystery Caller

 • Dostępność
 1. Możliwość dodzwonienia się o różnych porach dnia i w różnych dniach tygodnia;
 2. Czas oczekiwania na rozmowę;
 3. Możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania bez presji czasu;
 4. Opcjonalnie – możliwość wyboru języka rozmowy (np. język angielski, język niemiecki).
 • Prezentacja
 1. Sposób przedstawienia się odbierającego telefon;
 2. Czy zostały rozpoznane potrzeby Klienta (w czym mogę pomóc?).
 • Komunikatywność
 1. Czy konsultant jest zaangażowany w rozmowę?
 2. Czy monitoruje zrozumienie u klienta?
 3. Czy posługuje się uprzejmym i życzliwym dla klienta tonem głosu?
 4. Czy słucha klienta i odpowiada na wszystkie zadane pytania w sposób wyczerpujący?
 • Użyteczność
 1. Czy konsultant posiada wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanych produktów i/lub usług?
 2. Czy udziela odpowiedzi konkretnych, precyzyjnych i adekwatnych do zadawanych pytań?
 3. Czy na podstawie tych informacji Klient znalazł odpowiedź na interesujące go pytanie?
 4. Czy wykazuje gotowość do wyjaśnienia bardziej złożonych zagadnień?
 5. Czy proponuje wysłanie dodatkowych informacji drogą mailową jeżeli jest taka potrzeba?
 • Zakończenie rozmowy
 1. Czy konsultant podziękował za rozmowę i pożegnał się z Klientem w sposób kulturalny?

Etapy przeprowadzania badania telefonicznego:

 1. Opracowanie metodologii;
 2. Przygotowanie scenariuszy rozmów;
 3. Przeszkolenie Tajemniczego Klienta;
 4. Przeprowadzenie badania;
 5. Sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami.

Zapraszamy do współpracy!
tel. 608039933
biuro@caril.edu.pl