Mystery Shopping Warszawa – Badanie metodą Tajemniczego Klienta

Mystery Shopping – jest metodą badawczą, pozwalającą zdobyć wiedzę na temat tego, co w rzeczywistości się dzieje, kiedy Państwa pracownik spotyka się z Klientem.
Badanie polega na sprawdzeniu jak wygląda obsługa Klienta przez Państwa pracowników.

Wiedza uzyskana za pomocą metody Tajemniczego Klienta pozwala:

 • Zwiększyć sprzedać;
 • Zwiększyć satysfakcję Klientów;
 • Zyskać wiedzę na temat zarówno słabych jak i mocnych praktyk stosowanych w Państwa firmie i następnie wyeliminować te słabsze;
 • Ocenić poziom obsługi Klienta;
 • Ocenić jakość pracy pracowników;
 • W wyniku badania, wypracowane zostaną rekomendacje wskazujące zalecane kierunki podniesienia standardu obsługi Klienta.

Etapy przeprowadzania badania metodą Mystery Shoping:

1. Kontakt, ustalenie szczegółów współpracy;
2. Opracowanie metodologii;
3. Przygotowanie scenariuszy rozmów;
4. Przeszkolenie Tajemniczego Klienta;
5. Przeprowadzenie badania;
6. Sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami.

Co podlega ocenie w trakcie badania metodą Tajemniczego Klienta?

 • Czas oczekiwania na obsługę;
 • Sposób przeprowadzenia rozmowy, jak klient jest obsługiwany jak faktycznie wygląda kontakt z klientem;
 • Poziom kultury osobistej pracowników;
 • Znajomość oferowanych produktów;
 • Obsługa przy kasie w zakresie zakupu i zwrotu produktu;
 • Wygląd miejsca obsługi;
 • Znajomość języków obcych – opcjonalnie.

Po zakończeniu badania, nasz pracownik wypełnia ankietę. Ankieta ta posłuży do opracowania raportu z przebiegu spotkania. Badanie pozwala określić jaki wpływ na sprzedaż ma zachowanie personelu. Szczegółowy raport wraz z analizą i propozycjami zmian wysyłany jest w formie drukowanej, na płycie CD i dostępny do pobrania  w formie on line w ciągu tygodnia od daty zakończenia badania

Zapraszamy do współpracy!
tel. 608039933
biuro@caril.edu.pl