Aktualności

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012

Posted by:

21 listopada br. PAIiIZ ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2012”. Raport został wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Raport ten należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale lokalne społeczności – mikroregiony (gminy i powiaty). Rozróżnienie atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej, a także ścisła współpraca z partnerami regionalnymi naszej Agencji czyni raport wyjątkowym i miarodajnym źródłem informacji o potencjale i możliwościach regionów Polski oraz niezwykle ważnym narzędziem w kształtowaniu rozwoju regionalnego.

Współpraca PAIiIZ – SGH  w zakresie badań atrakcyjności inwestycyjnej województw jest prowadzone od kilku lat. Obecnie mamy przyjemność przedstawić Państwu trzeci raport, który powstał na zlecenie i we współpracy z PAIiIZ oraz partnerami regionalnymi – głównie z Centrami Obsługi Inwestora (zlokalizowanych w urzędach marszałkowskich i agencjach rozwoju regionalnego) oraz ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Główne wnioski z „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski – 2012”    Atrakcyjność inwestycyjna wykazuje duży związek z poziomem rozwoju gospodarczego. Dlatego pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wyróżniają się dobrze rozwinięte gospodarczo województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, a także małopolskie, pomorskie, wielkopolskie i łódzkie.

  •  W ostatnim czasie podniosła się atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego, co można wiązać z efektem poniesionych nakładów na infrastrukturę oraz innowacyjnością ważnego dla tego regionu sektora lotniczego.
  •  Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne.
  •  W skali lokalnej ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej, szczególnie  rzeczywistej,  odgrywają podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, szczególnie, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki przemysłowe, parki naukowo – technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).
  •  Podobnie jak w poprzednich latach, badania przeprowadzone w 2012 r. wykazały, że najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce jest województwo mazowieckie. Województwo to uzyskało najwyższe oceny (A) dla wszystkich najważniejszych sekcji gospodarki narodowej. Zdecydowanie przoduje również pod względem wartości nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
0