Windykacja sądowa należności – elektroniczny system upominawczy

Biuro rachunkowe CARIL Sp. z o.o. zapewnia kompleksową usługę windykacji należności z wykorzystaniem elektronicznego systemu upominawczego (E-Sąd).

Etap 1. Elektroniczny system upominawczy

1. Analiza wierzytelności oraz posiadanych dokumentów;
2. Uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika z CEDIG lub KRS;
3. Przygotowanie i złożenie w sądzie pozwu;
4. Uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku;
5. Wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności,;
6. Uzyskanie nazaku zapłaty lub prawomocnego wyroku.

Etap 2. Egzekucja komornicza

1. Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
2. Złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem egzekucyjnym do właściwego komornika;
3. Przekazanie komornikowi informacji na temat składników majątku dłużnika będących przedmiotem egzekucji.

Zapraszamy do kontaktu:
biuro@caril.edu.pl, lub tel. 608 03 99 33