Doświadczenie

Wykaz zrealizowanych zamówień przez ekspertów CARiL

Tytuł zamówienia Odbiorca Przedmiot zamówienia Data  zamówienia
Analiza na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną potencjału inwestycyjnego województwa COIE kujawsko-pomorskie Przygotowanie analizy na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną potencjału inwestycyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2011
Weryfikacja strategicznych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą w regionie (Autor: Hanna Godlewska-Majkowska) Urząd Marszałkowski w Lublinie (praca na zlecenie IBC Group) Analiza desk research 2011
Analiza benchmarkingowa województwa lubelskiego (Autorzy:H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, A. Komor, K. Zawodziński) Urząd Marszałkowski w Lublinie (praca na zlecenie IBC Group) Analiza benchmarkingowa 2011
Raport atrakcyjności inwestycyjnej  Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego Województwa mazowieckiego 2011(Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, M. Typa) Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Przygotowanie  analizy  na temat atrakcyjności inwestycyjnej  Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego Województwa mazowieckiego, a także wykonanie portalu internetowego
Link do serwisu internetowego
2011
Opracowanie syntetycznego raportu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów 2011 oraz współautorstwo 16 raportów regionalnych, przykładowy tytuł raportu: Atrakcyjność inwestycyjna województwa dolnośląskiego 2011 (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opracowanie  raportów atrakcyjności inwestycyjnej  w wersji syntetycznej –  każdy z raportów  liczy około 30 stron 2011
Opracowanie syntetycznego raportu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów 2010 oraz 16 raportów regionalnych, przykładowy tytuł raportu :Atrakcyjność inwestycyjna województwa dolnośląskiego 2010 (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opracowanie  raportów atrakcyjności inwestycyjnej  w wersji syntetycznej – każdy z raportów liczy około 20-stron,  streszczenia są opublikowane  na stronie PAIiIZ 2010
Atrakcyjność inwestycyjna województwa dolnośląskiego 2006-2008. Praca zbiorowa (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, M. Typa) Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
Atrakcyjność inwestycyjna województwa małopolskiego2006-2008. Praca zbiorowa (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, M. Typa) Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
 Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego w latach 2006-2008 . Praca zbiorowa (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
 Atrakcyjność inwestycyjna województwa wielkopolskiego w latach 2006-2008 (Autor: H. Godlewska-Majkowska)   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
Atrakcyjność inwestycyjna województwa opolskiego w latach 2006-2008 (Autor: H. Godlewska-Majkowska)   Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego w latach 2006-2008 (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska Agnieszka Komor Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
Raport o atrakcyjności inwestycyjnej Regionu Łódzkiego. Praca zbiorowa (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, Agnieszka Komor)   Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
 Atrakcyjność inwestycyjna województwa świętokrzyskiego w latach 2006-2008. Praca zbiorowa (Autorzy: H. Godlewska-Majkowska, B. Żelazko) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2008
Atrakcyjność inwestycyjna województwa warmińsko-mazurskiego (Autor: Hanna Godlewska-Majkowska) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Opracowanie raportu atrakcyjności inwestycyjnej 2009
Szkolenia dla Urzędów Marszałkowskich woj. wielkopolskiego i lubuskiego na temat:
1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów a kształtowanie strategii rozwoju regionalnego i lokalnego;
2. Praktyczne wykorzystanie raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej w pozyskiwaniu BIZ;
Usługodawca: Hanna Godlewska-Majkowska
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Szkolenia 2009
Szkolenia dla jst i Urzędów Marszałkowskich woj. Warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego: nt:
„Praktyczne wykorzystanie raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej do budowy strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz pozyskiwania BIZ”; Usługodawca: Hanna Godlewska-Majkowska
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Szkolenia 2010
Szkolenie dla j.s.t. woj. mazowieckiego nt: Praktyczne wykorzystanie raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej do budowy strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz pozyskiwania BIZ; Usługodawca: Hanna Godlewska-Majkowska Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Szkolenia 2010
Województwo mazowieckie na mapie inwestycyjnej Polski Autor: Hanna Godlewska-Majkowska Mazowieckie Biuro Planowania  Przestrzennego Przygotowanie publikacji 2008
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski. W poszukiwaniu nowych miar, praca zbiorowa pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej Szkoła Główna Handlowa Przygotowanie publikacji 2008
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, praca zbiorowa pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej Szkoła Główna Handlowa Przygotowanie publikacji 2009
Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, praca zbiorowa pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej Szkoła Główna Handlowa Przygotowanie publikacji 2010