Raporty, ekspertyzy i analizy

Raporty, ekspertyzy i analizy z zakresu:

1. Atrakcyjności inwestycyjnej regionów, powiatów i gmin;

2. Partnerstwa publiczno-prywatnego;

3. Finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych;

4. Rozwoju przedsiębiorczości;

5. Wspierania edukacji i rynku pracy w JST;

6. Tworzenia i rozwoju klastrów.